SIGN UP BONUS

Kleiten Metaliaj

Kleiten Metaliaj, football player
  • Name Kleiten Metaliaj
  • Full name Kleiten Metaliaj
  • Date of birth 22 March 2002 (age 21)
  • Birth country Italy
  • Birth place Lodi
  • Nationality Albania
  • Position Defender
  • Current team Kleiten Metaliaj clubKleiten Metaliaj

See Also